სიახლე

Elementor #3597

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი გთავაზობთ წერილობით და ზეპირ მთარგმნელობით მომსახურებას  მსოფლიოს 60 ენაზე. ზეპირი მთარგმნელობითი მომსახურება მოიცავს, როგორც თანმიმდევრულ, ასევე სინქრონული თარგმნის მომსახურებას.  ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურება მოიცავს შემდეგ დარგებსა და მიმართულებებს:  იურისპოდენცია ეკონომიკა ფინანსები არქიტექტურა და მშენებლობა ბიზნეს ტექსტები და ბიზნეს ლიტერატურა საბანკო და სადაზღვეო საქმე სატრენინგო და საგანმანათლებლო მასალები ენერგეტიკა სამედიცინო და ტექნიკური ლიტერატურა სტანდარტული მთარგმნელობითი მომსახურების  გარდა  გთავაზობთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის …

Elementor #3597 Read More »