ონლაინ ბიბლიოთეკა მთარგმნელებისათვის

პროფესიული თარგმანის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს არამხოლოდ კონკრეტული ენის პროფესიული ცოდნა, არამედ მოცემულ დარგში შესაბამისი განათლების ქონა, ლექსიკონებისა და საცნობარო ლიტერატურის გამოყენების პროფესიული უნარ-ჩვევები. აღნიშნული წარმოადგენს ძირითად სხვაობას ფილოლოგსა და პროფესიონალ მთარგმნელს შორის. პროფესიონალი მთარგმნელისათვის ფილოლოგია წარმატების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა. ქვემოთ წარმოდგენილია რიგი აუცილებელი ლექსიკონები და ენციკლოპედიები, რომელიც მთარგმნელის საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია.

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფის აკადემიური ბაზა, პროფესიული ლიტერატურის სახით გაცილებით ფართოა, ამ გვერდზე წარმოდგინეთ იმ ლიტერატურას, რომელთა გაციფრება და ელექტრონული ვერსიების შესაძლებელი შეიქმნა ბოლო წლების მანძილზე.