8 ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი არნ. ჩიქობავას რედაქციით