ხელშეკრულების ფორმები

ხელშეკრულება მთარგმნელობითი მომსახურების გაწევის შესახებ

ხელშეკრულება სინქრონული თარგმნის აპარატურით მომსახურების შესახებ

ხელშეკრულება გახმოვანების აპარატურით მომსახურების შესახებ

ხელშეკრულება ანალიტიკური მომსახურების შესახებ

ხელშეკრულება დარგობრივი ლექსიკონის შედგენის მომსახურების შესახებ

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები