მეცნიერება ტერმინების მეხსიერების შესახებ
Glosaary Bank
ტერმინთა ელექტრონული საცავები:
 • EUROPRAN CENTRAL BANK – Glossary of Terms – მოიცავს საბანკო ზედამხედველობასა და ფინანსებთან დაკავშირებული ტერმინების განმარტებებს

URL: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html

 • Eurotermbank Federated Network  ბილიგვური და მრავალეროვანი (42 ენა, 2021 წლისათვის 14 556 304 ტერმინი) ტერმინების ლექსიკონი, მათ შორის მოიცავს ქართულ ენას, ძირითადად საკანონმდებლო ტერმინებს:

URL: https://www.eurotermbank.com/

 • TERMIUM Plus® (Government of Canada’s Linguistic Data Bank) – კანადის მთავრობის ლინგვისტურ მონაცემთა ბანკი  ინგლისური, ფრანგული და ესპანური ენები

URL: https://www.termium.com

 • Grand dictionnaire terminologique (Government of Quebec’s terminology data bank). English and French.

URL: https://www.granddictionnaire.com

 • EuroDicAutom (European Union’s terminology data bank). Multilingual. Free.

URL: http://eurodic.ip.lu

 • Termite (International Telecommunication Union’s terminology database). Multilingual.

URL: ITU Terms and Definitions

 • LOGOS terminology data bank. Multilingual

URL: www.logos.it

 • TERMDAT (Government of Switzerland terminology database).

URL: www.admin.ch/ch/I/bk/termdat/index.htm

გლოსარუმები, ლექსიკონები, ენციკლოპედიები 
 • A Web of On-line Dictionaries. English.

URL: www.yourdictionary.com

 • Dictionary of English acronyms. English.

URL: www.acronymfinder.com

 • Voilà portal. French.

URL: http://guide.voila.fr/Informatique_internet/Glossaires_lexiques

 • The Microsoft Glossaries

URL: ftp://ftp.microsoft.com/developr/msdn/newup/glossary/

 • Bilingual electronic dictionaries, sorted by source language. French.

URL: www.admin.ch/ch/f/bk/sp/dicos/biling.htm

 • Oxford English Dictionary. English. Annual subscription.

URL: http://dictionary.oed.com

 • Babylon, automatic multilingual dictionary. Multilingual. Free.

URL: www.babylon.com

 • Hachette encyclopedia

URL: www.encyclopedie-hachette.com

 • Encyclopaedia Britannica On-line. English. Free.

URL: www.eb.com:180/

 • Webopedia: On-line Computer Dictionary for Internet Terms.

URL: www.webopedia.com

Glosaary Bank
შეუკვეთე ონლაინ:
გაიგე მომსახურების ფასი