დელტას სტრუქტურა

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი პროფესიული ნიშნით შექმნილი მთარგმნელობითი ორგანიზაციაა. ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელი პოზიციის მიუხედავად მონაწილოებას იღებს დარგობრივი ტერმინოლოგიის შექმნისა და ლექსიკოგრაფიულ საქმიანობაში. გუნდის თითოეული წევრი უწყვეტად ვითარდება, პოზიციის მიუხედავად, თარგმნის მეთოდებისა და მეთოდოლოგიის განვითარების მიმართულებით, რაც საშუალებას გვაძლევს მინიმუმამდე შევამციროთ  უშუალოდ არა მთარგმნელობით საქმიანობაზე გაწეული დრო და დანახარჯები, რაც თქვენთვის საბაზროსთან შედარებით დაბალი ფასის შეთავაზების გარანტიაა. გამოცდილების წლებთან ერთად დელტას მთარგმნელობით ჯგუფში იზრდება როგორც ზოგადი, ასევე სპეციალიზებული და ცალკეული დამკვეთების მიხედვით სტრუქტურირებული მთარგმნელობითი მეხსიერებების მოცულობა, რაც საშუალებას გვაძლევს ორგანიზაციებს თანამშრომლობის მეორე წლიდან უკვე მნიშვნელოვანი ფასდაკლება შევთავაზოთ გაწეულ მომსახურებაზე.

ორგანიზაციული სტრუქტურა
Our structure Drives our Efficiency at Delta
დამკვეთები
We help you Travel in the World of Diverse Languages !

მოკლე მიმოხილვა: შეკვეთიდან საბოლოო პროდუქტამდე

Play Video
შეუკვეთე ონლაინ:
გაიგე მომსახურების ფასი