სინქრონული თარგმნის აპარატურა

სინქრონული სათარჯიმნო მომსახურების უზრუნველყოფისთვის საჭირო აპარატურა, რომელსაც  გთავაზობთ  ჰოლანდიური  წარმოებისაა  და  აკმაყოფილებს საერთაშორისო  და  ევროკავშირის  სტანდარტებს. ხმოვანი ბგერის ინფრაწითელი მიმღები ყურსასმენები ე.წ. თეთრი ხმაურის გარეშე უზრუნველყოფენ ხმის გადაცემას მაღალი ხარისხით. 


 

ასევე,  სინქრონული და  თანმიმდევრული  მომსახურების  გაწევა  შესაძლებელია  მოხდეს ზუმის  (Zoom Interpretation Module), Microsoft Teams ან Google Meet პროგრამული პაკეტის გამოყენებით.

 

სინქრონული თარგმნის აპარატურა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

·       ცენტრალური მართვის პულტი

·       რადიატორი

·       ტრანსმიტერი

·       თარჯიმნის ჯიხური

·       მიკროფონი

·       თარჯიმანის პულტი

·       ინფრაწითელი მიმღები

·       ყურსასმენი

·       რადიო მიკროფონი

·       მიქშერი

·       დინამიკები

·       აპარატურის ინსტალაცია და ტექნიკური მომსახურება

 

ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ კონფერენციების, შეხვედრების, პრეზენტაციების,  ღონისძიებების კონცეფციისა და გეგმის შემუშავებას;

ღონისძიების შეფასებას და ბიუჯეტირებას;

თემატიკის გათვალისწინებით ღონისძიების პროფესიონალი თარჯიმნებით უზრუნველყოფას;

საკონფერენციო აპარატურის ინსტალაციას და ტექნიკურ უზრუნველყოფას;

ღონისძიების/კონფერენციის სივრცის დიზაინს;

კონფერენციის მსვლელობის აუდიო/ვიდეო ჩაწერა/გაშიფრვას;

ვიდეო კონფერენციის ორგანიზებას;

 

ღონისძიებები ონლაინ სივრცეში

სინქრონული და  თანმიმდევრული  მომსახურების  ზუმის  (Zoom Interpretation Module), Microsoft Teams ან Google Meet პროგრამული პაკეტის გამოყენებით უზრუნველყოფისას მნიშვნველოვანია საბოლოო შედეგის სახით გქონდეთ ღონისძიების დამუშავებული ვიდეო ჩანაწერი, შესაბამისი ვიდეო სკიპტრით, შესაბამის ფორმატში დამუშავებული.

 

 

დელტას მთარგმნელობით ჯგუფში გარდა, პროფესიული მთარგმნელობითი მომსახურებისა გთავაზობთ ვიდეო ჩანაწერების გაკეთებას, ვიდო და აუდიო დამუშავებას და საპრეზენტაციოდ მომზადებას. 

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები