რეფერირება და ადაპტაცია

როცა სრული ტექსტი გჭირდებათ და წინასწარ იცით ამის შესახებ

როცა სრული ტექსტი გჭირდებათ და წინასწარ იცით ამის შესახებ

როცა სრული ტექსტი გჭირდებათ და წინასწარ იცით ამის შესახებ

სრული თარგმნანი:

რეფერირება:

ადაპტირება:

ზუსტი თარგმანი

ორიგინალის ტექსტის კონტექსტური აზრის ზუსტი აღდგენა თარგმანის ენის გრამატიკულ სტრუქტურების ფარგლებში. ჩვეულებრივ თარგმნის ამ მეთოდით შესრულებული სამუშაო დანარჩენ ორთან შედარებით მაღალი ფასით გამოირჩევა.

 

რეფერირება

 

გათვალისწინებული ორიგინალის ენის ტექსტის ძირითადი შინაარსი და ნაკლებად ხდება დედნის ზუსტი მიყოლა. ამ მეთოდით შესრულებული სამუშაო ზუსტი თარგმანისგანფასთან შედარებით, ჩვეულებრივ, 10-15%-ით დაბალია.

 

ადაპტაცია

ორიგინალის სტილის, ფორმისა და შინაარსის დაუცველად, ძირითადად ატარებს ტექსტის ადაპტაციის ხასიათს. ამ მეთოდით შესრულებული სამუშაო ზუსტი თარგმანისგანფასთან შედარებით, ჩვეულებრივ, 15-25%-ით დაბალია.ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები