პარტნიორები

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფის პარტნიორებს თარგმნის მეთოდოლოგიის, ლოკალიზაციისა და თანამედროვე ციფრული მართვის გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით წარმოადგენენ ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის რეზიდენტი ორგანიზაციები:

www.janusww.com

www.kontekst.com

www.languageline.com

www.ltxt.eu

შეუკვეთე ონლაინ:
გაიგე მომსახურების ფასი