თარგმნა

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი გთავაზობთ წერილობით და ზეპირ მთარგმნელობით მომსახურებას  მსოფლიოს 60 ენაზე. ზეპირი მთარგმნელობითი მომსახურება მოიცავს, როგორც თანმიმდევრულ, ასევე სინქრონული თარგმნის მომსახურებას.

ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურება მოიცავს შემდეგ დარგებსა და მიმართულებებს:

  • იურისპოდენცია
  • ეკონომიკა
  • ფინანსები
  • არქიტექტურა და მშენებლობა
  • ბიზნეს ტექსტები და ბიზნეს ლიტერატურა
  • საბანკო და სადაზღვეო საქმე
  • სატრენინგო და საგანმანათლებლო მასალები
  • ენერგეტიკა
  • სამედიცინო და ტექნიკური ლიტერატურა

სტანდარტული მთარგმნელობითი მომსახურების  გარდა  გთავაზობთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის სფეროს დარგობრივი  ლექსიკონის შექმნას  პროგრამული უზრუნველყოფის სახით. ასევე თქვენს ორგანიზაციაში არსებული სტანდარტული დოკუმენტების შაბლონების შექმნას ნებისმიერ ევროპულ ენაზე.

თქვენი მიზნებიდან და კონკრეტული სიტუაციის მოთხოვნებიდან  გამომდინარე ჩვენთან მთარგმნელობითი მომსახურების შემდეგ მეთოდებს შემოგთავაზებენ:

ადეკვატური თარგმანი

               დოკუმენტების (საქმიანი, კომერციული, დიპლომატიური) თარგმანი

               თანამიმდევრობითი თარგმანი

               კინო/ვიდეო მასალის თარგმნა

               სინქრონული თარგმანი

               რეფერირება/ადაპტაცია: შინაარსის ამოკრება

               მთარგმნელის ანალიტიკურ-ინტეგრაციული საქმიანობა

ანალიტიკურ-ინტეგრაციული საქმიანობა უშუალოდ გადის მხოლოდ მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროდან და კონკრეტულ საკითხებზე მოკვლევის ჩატარებას გულისხმობს – უცხოური გამოცდილების მიხედვით, კონკრეტული ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით. თავის მხრივ, ყოველი თარგმანი ანალიტიკურია იმ გაგებით, რომ მაღალი ხარისხის თარგმანი შეუძლებელია ორიგინალის შინაარსის ანალიზის გარეშე (ინფორმაციული ორიენტაცია) და ინტეგრაციულია იმ გაგებით, რომ თარგმანი გულისხმობს ინფორმაციას არა მხოლოდ დანაწევრებას, არამედ მის ინტეგრირებას საქმიანობის უფრო ფართო სფეროში.

ჩვენი შეთავაზება ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიების მიმართულებით მოიცავს სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების გამოცდილების ანალიზს შემდეგ დარგებში: სამართალი, ეკონომიკა, მედიცინა, არქიტექტურა და მშენებლობა. 

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები