თარგმანის მიწოდება

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი თარგმნილ და ნოტარიულად დამოწმებულ დოკუმენტაციას მოგაწვდით სასურველ მისამართზე, მეილზე ან თქვენი სურვილისებრ თავად წაიღებთ ჩვენი ოფისიდან.


⦁ სათარგმნი მასალა შესრულებისთვის საჭირო დროისა და ვადის განსაზღვრის მიზნით უნდა მოგვაწოდოთ ჩვენ ვებ-გვერდზე მითითებულ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე:
info@delta.org.ge :: 032 2 83 03 63


შეკვეთის დადასტურების გასაწევი მომსახურების ინვოისის დაგენერერიბის და ანგარიშსწორების შემდგომ, ხორციელდება შეკვეთის შესრულება, თარგმნა, რედაქტირება და დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმება, ბოლო ეტაპია შესრულებული სამუშაოს დამკვეთისთვის მიწოდება.
ასევე გთავაზობთ კომფორტულ სერვისს:
გესაჭიროებათ თარგმანი, ნოტარიული დამოწმებით ? მაგრამ დამატებით დროს კარგავთ თარჯიმანთა ბიუროსა და ნოტარიუსთან ვიზიტით ? ჩვენ წავიღებთ და ჩვენ მოვიტანთ დამოწმებულ თარგმანს.

ისარგებლეთ კომფორტული მომსახურებით, მიიღე დამოწმებული თარგმანი უფასო მიწოდებით.

ისარგებლეთ კომფორტული მომსახურებით, მიიღე დამოწმებული თარგმანი უფასო მიწოდებით.


დოკუმენტების თარგმანი სასამართლო გადაწყვეტილებები, კანონმდებლობა, სატენდერო მიზნებისათვის, დოკუმენტების თარგმანი ხელშეკრულებების გაფორმებისათვის, საინჟინრო და ტექნიკური დოკუმენტაცია, აუდიტის დასკვნა და ა.შ.


ურთიერთობის სიმარტივე
შეუკვეთეთ და მიიღეთ თარგმანი თქვენთვის მოსახერხებელი ფორმით: ელექტრონული გზით. გზავნილის სახით თქვენს მისამართზე ან ჩვენთან სტუმრობით.


ტექნიკური სისრულე
ნებისმიერი ტიპის ფაილის დამუშავება: ტექსტობრივი, გრაფიკული, საინჟინრო ტიპის, გრაფიკა, ნახაზი, დიაგრამები, პრეზენტაციები და ა.შ.


მომსახურების უწყვეტობა
მრავალჯერადი შეკვეთის შემთხვევაში მოგაწვდით ტერმინოლოგიურ ბაზას თქვენთვის თარგმნილი დოკუმენტაციის მიხედვით (SDL Trados Multiterm).

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები