ვიდეო და აუდიო ფაილების თარგმნა

ვიდეო და აუდიო ფაილების თარგმნა გულისხმობს ხმოვანი სახით არსებული ინფორმაციის ჩაწერას ტექსტს სახით აუდიო ტრანსკრიფცია და მის დატანას ვიდეო ფაილში ე.წ. სუბტიტრების სახით. მომსახურება მოიცავს ორ ძირითად მიმართულებას:
⦁ აუდიო მასალის ტრანსკრიფცია; მიღებული ტექსტის თარგმნა უცხო ენაზე ან პირიქით;
⦁ ვიდეო მასალის აუდიო (ხმოვანი) ნაწილის ტრანსკრიფცია; მიღებული ტექსტის თარგმნა უცხო ენაზე ან პირიქით;
⦁ აუდიო ან/და ვიდეო მასალაზე თარგმნილი ტესტის სუბტიტრების (მიმდევრობითი წარწერების) სახით დატანას.


როგორ მიმდინარეობს ტრანსკრიფციის პროცესი ?

თანამშრომელი, ყურადღებით უსმენს აუდიო ვერსიას, ახდენს პირების პირობით იდენტიფიცირებას და ხმოვანი მასალის ტექსტის სახით ჩაწერას;

ენის სპეციალისტი მას თარგმნის მოთხოვნილ ენაზე;
რედაქტირების შემდეგ, რედაქტორი ახდენს ტექსტის განაწილებას ვიდეო ან აუდიო ფაილზე სუბტიტრების სახით.

ფორმატები, რომლებიც შეიძლება ითარგმნოს უცხო ენაზე ან პირიქით: MP3, AAC, WAV, M4A, MP4, .avi, aac, .adt, .adts.

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები