ვებ გვერდების თარგმანი

ვებ-გვერდების, აპლიკაციებისა და პროგრამების თარგმნა

დელტას მთარგმნელობით ჯგუფში ვებგვერდებისა და პროგრამების თარგმნა ხორციელდება სპცეიალიზებული პროგრამის SDL Passolo-ს გამოყენებით, რაც თავიდან აგაცილებთ MS Word, MS Excel-ის დოკუმენტებში კოპირების და გადატანების გრძელ პროცესს, ამ გზით მაქსიმალურად დაზოგავთ დროს და შეამცირებთ ტექსტის არასწორი ზედდების შესაძლო შეცდომებს.
თანამედროვე გლობალურ სამყაროში მნიშვნელოვანია თქვენი საქმიანობის შესახებ გაიგონ ეროვნულ საზღვრებს მიღმაც. ასევე თქვენი პროდუქტებისა და საქმიანობის შესახებ შეიტყონ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და კომპანიებმა, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში საქმიანობენ და მაშასადამე მოიხმარენ პროდუქტებისა და მომსახურებას.

მოკლე მიმოხილვა :: შეკვეთიდან საბოლოო პროდუქტამდე

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ვებ-გვერდების უცხო ენაზე თარგმნისას ?

ყველა ვებ-გვერდი შედგება განსაზღვრული მოცულობის ტექსტისგან. ვებ-გვერდი წარმოადგენს არამარტო ტექსტს, არამედ გრაფიკული ობიექტების კომპლექსს, რომლებიც შეიცავენ ღილაკებს, ბანერებს, ლოგოტიპებს, ნახატებს, რომელთა თარგმნი, ასევე მაქსიმალური სიზუსტით უნდა განხორცილდეს, შესაბამისი დარგობრივი ტერმინების გამოყენებით. ტექსტობრივი თვალსაზრით, ასევე ვებ-გვედრის მახასიათებელია ე.წ. განმეორებადი სეგმენტები. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია დაცული იყოს ტერმინთა როგორც შესაბამისობა, ასევე ერთიანობა. ფინანსური თვალსაზრისით კი თქვენ როგორც დამკვეთმა განმეორებად სეგმენტებში (ტერმინები, ფრაზები, წინადადებები, აბზაცები) დამატებითი თანხა არ უნდა გადაიხადოთ.
ჩვენ გთავაზობთ:
⦁ ვებ-გვერდების, აპლიკაციების სრული შინაარსის პროფესიონალურ თარგმნას
⦁ სარეკლამო სტატიების, პრეს-რელიზების, ახალი ამბების და ა.შ. თარგმნა) ნებისმიერი უცხო ენიდან ქართულ ენაზე ან პირიქით.
თარგმნა ხორცილდება მაქსიმალურად მორგებული ტექნოლოგიით თავადვე ხედავთ საბოლოო პროდუქტს ნებისმიერ ინტერნეტ ბრაუზერში, HTML ფორმატში, შეამოკლებთ იმ დროს რაც საჭიროა MS Word-სა და MS Excel-ში ტექსტების კოპირებისა და გადატანისათვის უნდა დახარჯოთ
⦁ ჩვენთან აღწევთ მნიშვნელოვან დანაზოგს, არ იხდით რა მომსახურების ღირებულებას განმეორაბადი სეგმენტებსიათვის, რომელიც ჩვეულებრივ ტექსტის 10-15%-ია

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები