გეოლოგია, გეოგრაფია, ეკოლოგიის ტერმინები ინგლისური ენის სპეციალისტებისათვის