გახმოვანების სისტემა 

იმ ღონისძიებების, შეხვედრების ან კონფერენციების ორგანიზებისათვის, რომლებიც გათვლილია საერთაშორისო აუდიტორიაზე საჭიროა გახმოვანების თანამედროვე სისტემა, რომელიც გამომსვლელის ხმას ეფექტიანად, „თეთრი ხმაურის“ გარე აწვდის მსმენელებს.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული გახმოვანების სისტემები, აუდიო მოწყობილობები შეგიძლიათ გამოიყენოთ, კომერციული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზებისას.

სისტემა უზრუნველყოფს ხმის გავრცელების არეალის მასშტაბირებას, რომელიც შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:
⦁ დინამიკები
⦁ ხმის გამაძლიერებელები
⦁ მიკროფონი
⦁ სადენი
⦁ გახმოვანების სისტემის აქსესუარები
⦁ ყურსასმენები

აღნიშნული სისტემა შესაძლებელია უზრუნველყოს დელტას მთარგმნელობითმა ჯგუფმა მიუხედავად იმისა, თუ ვინ განახორციელებს ფიზიკურად ზეპირ თარგმანს ჩვენი თანამშრომელი თუ მოწვეული სპეციალისტი ან თუნდაც საერთოდ არ იქნას უშუალოდ გამოყენებული თარგმნის მომსახურება და მხოლოდ ღონისძიების აუდიო უზრუნველყოფა იყოს საჭირო.

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები